Relutech B.V.

Ontkistingsmiddelen

 

Ontkistingsmiddelen in het algemeen, en de keuze van een te gebruiken ontkistingsmiddel, is chemisch gezien een lastige materie. De verschillende ontkistingsmiddelen zijn uit zeer uiteenlopende basissen opgebouwd (mineraal, plantaardig, synthetisch, water). Ontkistingsmiddelen gaan in bijna alle gevallen een reactie aan met de beton. Als we dit gegeven combineren met de talloze parameters bij de betonindustrie begrijpt een ieder dat een zoektocht naar het meest geschikte ontkistingsmiddel niet eenvoudig is.

Het is dan ook niet zinvol om, gezien deze vele combinaties van parameters, u als eindverbruiker zelf een keuze voor een ontkistingsmiddel te laten maken. Aan de hand van 2 voorbeelden kunnen we dit verduidelijken:

Twee ogenschijnlijk qua eindproduct vergelijkbare fabrieken kunnen andere mengsels hebben (andere plastificeerder, ander cement, afwijkend toeslagmateriaal, evt. verschillende vulstoffen, andere w/c-factor, zelfverdichtende beton of traditionele beton maar ook verschillend malmateriaal (staal, hout, kunststof)). Ook kunnen ze verschillende meng- of stortmethoden of verschillende tijdstrajecten hanteren. Tevens kunnen de hallen van een betonfabriek open zijn, waardoor het binnen hard kan vriezen.

Als deze parameters er niet zouden zijn dan waren er vermoedelijk maar een paar producten nodig om de volledige betonindustrie af te dekken. Aan de grote hoeveelheid zeer uiteenlopende producten is af te lezen dat de feitelijke situatie anders is.

 

Inhoudelijk zijn qua samenstelling voor ontkistingsmiddelen slechts twee beoordelingscriteria belangrijk nl.: het milieu en de mens. Wij zijn van mening dat deze twee aspecten gescheiden bekeken moeten worden per product. Van elk product kunnen wij u vertellen hoe het zich verhoudt ten opzichte van milieu en mens.

Traditioneel werden producten op minerale- (oorsprong aardolie) en oplosmiddelbasis gemaakt. De laatste jaren worden er eigenlijk uitsluitend nog producten op plantaardige- en waterbasis ontwikkeld, waarbij voor ons de mens centraal staat. Via het menu kunt u meer informatie krijgen over de ontkistingsmiddelen op verschillende basissen.

In Nederland heeft Relutech BV zich voornamelijk gespecialiseerd in ontkistingsmiddelen voor prefab fabrieken. De zich steeds wijzigende omstandigheden (zie hierboven) bij een betonfabriek maken verandering aan het ontkistingsmiddel soms noodzakelijk. Relutech BV heeft de mogelijkheden om hierop in te spelen en kan voor nagenoeg alle toepassingen in de beton producten leveren.

 

Een belangrijk onderdeel is het versproeien van het middel. Ieder product heeft een eigen, zeer specifieke, viscositeit waardoor er veel verschillen zijn in de te gebruiken sproeikoppen. Wij weten welk product met welke sproeier de meest optimale combinatie is. Wij zijn graag bereid deze informatie met u te delen.

 

Een structureel onderdeel van Relutech BV is de ondersteuning die wij al vele jaren aanbieden in de keuze van een product met de daarbij behorende begeleiding. Mocht u twijfels hebben over uw huidige product of wilt u gewoon meer weten dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

U bevindt zich hier: Home / Producten / Ontkistingsmiddelen

< Producten

Ontkistingsmiddelen